icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
ZorgZaak-informatie-voor-verwijzers

Informatie voor verwijzers

Op weg naar een participatiesamenleving

We gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Dit vraagt grote aanpassingen van iedereen. Niet alleen van gemeenten en zorgverzekeraars, maar ook van u en ons als aanbieders van zorg en onze gezamenlijke patiënten en cliënten.

De ZorgZaak wil hierbij uw partner zijn. Door te zorgen voor een zo goed mogelijke transitie, waarbij patiënten en cliënten de zorg ontvangen die ze nodig hebben. En er gelijktijdig door innovatie wordt gebouwd aan een toekomstbestendige sociale infrastructuur en optimaal samengaan van intramurale en extramurale zorg.

De ZorgZaak: aanpakkers in zorg & welzijn

De ZorgZaak is geen organisatie die ontwikkelingen afwachtend toekijkt. Dat zijn we nooit geweest en zullen we ook nooit zijn. Ruim 20 jaren geleden zijn we immers al gestart vanuit de visie dat de (thuis)zorg beter kon en moest. Wij maken het verschil in het leven van mensen. Door op onze eigen manier in te springen op behoeften in de markt hebben we zo een mooie marktpositie verkregen. In 2009 werden we daardoor nog uitgeroepen tot zorgorganisatie van het jaar. Inmiddels doen jaarlijks circa 1.500 cliënten een beroep op ons.

‘ZorgZakers’ weten van aanpakken en lopen nooit weg voor de ‘moeilijke gevallen’. Daar staan we bekend om en daar zijn we trots op. Uitdagingen gaan we met opgestroopte mouwen te lijf. Niet eindeloos blijven praten, maar gewoon doen! 

Bovendien zijn we altijd betrokken bij innovatieve projecten. Projecten die ervoor zullen zorgen dat onze gezamenlijke cliënten, gemeenten, zorgverzekeraars en partners weten dat de zorg in 2015 en nog lang daarna bij ons in goede handen is.

De aanpak van de ZorgZaak

Een participatiesamenleving vraagt om een andere kijk op zorg en welzijn en een andere aanpak. De zelfredzaamheid van mensen en hun directe (sociale) omgeving staan daarbij centraal. Waarbij professionele zorg altijd beschikbaar moet zijn indien de situatie daarom vraagt!

Onze basispropositie is simpel: een goede start is het halve werk! Door direct in het begin de juiste mensen met de juiste aanpak en ondersteund door de juiste middelen in te zetten kan er veel worden ‘bespaard’ in de rest van het zorgtraject. We zetten een ervaren zorgverlener in bij de start, waarna onder diens supervisie de zelfredzaamheid wordt bevorderd en – indien voorhanden - uitstekend zorg kan worden geleverd door mantelzorgers, vrijwilligers of ‘lager gekwalificeerde’ zorgverleners.

Daarbij worden de situatie en zorgbehoefte van cliënten digitaal in kaart gebracht aan de hand van onze (W)MO-Guide, verbinden we informele en formele zorg met elkaar, zetten we in op preventie en maken we gebruik van nieuwe technologie zoals ‘beeldbellen’ om de zorg nog effectiever en efficiënter te maken. Om dit verder te versterken en de zorg verder te verbeteren gaan we intensievere samenwerkingen aan met andere zorgaanbieders, zodat we samen in een keten een lokaal een uitgebreider aanbod kunnen bieden.

De besparingen die hierdoor kunnen ontstaan betekenen voor ons niet alleen de verlaging van de kosten. Het betekent ook tijd voor meer. Tijd waarin we net dat beetje extra aandacht kunnen geven aan onze gezamenlijke patiënten en cliënten.

Klik hier voor onze contactgegevens

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965