icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Millenials in het werkzame leven

Millenials in het werkzame leven

Door: Monica Fortuin
           HR Adviseur bij de ZorgZaak

Millenials is de groep mensen die grofweg tussen 1980 en 2000 geboren is. Zij vormen een veelbesproken generatie. Millenials zijn serieuze mensen, dit komt onder andere voort uit hun opvoeding. Hun ouders, Babyboomers (grofweg 1945 – 1960) en/of Generatie X (ca 1960 – 1989), vonden het belangrijk om hun kinderen mee te geven dat zij vorm moeten geven aan hun eigen leven. En dat zijn ze gaan doen. Ze hebben zich ontwikkeld tot zelfverzekerde, ambitieuze mensen met hoge verwachtingen van zichzelf en van werk. Werk dat leuk en zinvol moet zijn.

Met dat gedachtengoed starten ze aan het werk. Echter zodra ze aan het werk gaan komen ze vaak terecht in een organisatie die ingericht is volgens procedures, regels, controle. Met het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst is iedereen een contract voor het leven aangegaan. Er is hiërarchie en status.  Alles wat de millenial schuwt.

De millenial probeert het verschil te maken om vervolgens verstrikt te raken in het web van hiërarchisch ingestelde managers en eindeloze meetings. De creativiteit en handelingsvrijheid die de millenial drijft gaat zo verloren. De oplossing van de millenial is om zijn of haar heil elders te zoeken in plaats van aan het management van het bedrijf te vragen waarom zij doet wat ze doet. Ze durven niet door het gedachtengoed van de verouderde managementdenkwijze heen te prikken. Jammer want dit veroorzaakt onnodig verloop en onnodig dwaalgedrag en brengt het bedrijfsleven niet verder terwijl de wereld vraagt om een positieve en duurzame verandering. Als wij (de HR- afdeling) niet leren hoe we de millenial wel kunnen binden en boeien gaat een boel talent voor ons bedrijf(sleven) verloren.

Hoe kunnen we deze groep mensen, die op dit moment een groot deel van de werkzame bevolking vormt, succesvol laten zijn en zich succesvol laten voelen?

De millenial neemt zichzelf serieus, heeft talent, is creatief, is ambitieus en enthousiast, is innovatief, wil er toe doen, kan niet tegen hiërarchie en status, is ruimdenkend, streeft geluk en plezier na, kan heel snel een heleboel informatie verwerken, kan goed zelfstandig taken uitvoeren, is weergaloos eigenwijs, vergelijkt zich altijd met anderen. Daartegenover staat dat hun perfectionisme kan uitmonden in faalangst, zij zich schamen als het niet perfect is, zij snel ergens op uitgekeken raken.

Om de millenials succesvol te laten zijn, om hun talenten recht te doen en om ze rendement voor de organisatie op te laten leveren, vraagt dat om een hele andere benadering van deze medewerkers dan we tot nu toe gewend zijn. De millenial floreert in een flexibele, open en innovatieve omgeving. Een van de dingen die we kunnen doen is hen helpen met onthaasten: de millenial wil vóór het dertigste levensjaar al “directeur van de wereld” zijn, een master hebben afgerond, een gezin hebben gesticht, een groter huis hebben gekocht en daarnaast plezier hebben. Kortom ze willen heel snel een zinvolle positie en een positieve inbreng hebben. Dit geeft spanning. Help de millenial door te schetsen: dan ben je op je 29ste “directeur van de wereld”, en wat dan? Je mag daarna nog 35 of meer jaren werken dus waarom zo’n haast? Denk eens na over wat je allemaal verder nog wil leren en ontwikkelen op weg naar die geambieerde positie.

Leidinggevenden zullen meer uit deze generatie kunnen halen als zij een nieuw leiderschap ontwikkelen, meer mensgericht. De millenial laat zich niet voorschrijven hoe het gedaan moet worden. Hij/zij wil op gelijkwaardige wijze samenwerken, heeft daar veel bevestiging, erkenning en waardering bij nodig en wil een directe terugkoppeling op zijn/haar activiteit. Dit vraagt ook om een verandering in de stijl van leidinggeven. Tot nu gebruiken we daarvoor feedback: positief geformuleerd commentaar op het verleden dat daardoor toch spanning oproept. Het gaat immers om iets dat fout is gedaan in het verleden. De millenial reageert beter op feedforward: faciliteren van succes in de toekomst. Het is constructief en dus stimulerend waardoor de onderlinge verbinding tot stand komt. Dit is wat de millenial bindt aan de organisatie.

Ze vragen om eigenaarschap, ze worden blij van vrijheid en flexibiliteit. Oude systemen en verouderde patronen hebben ze broertje dood aan. Ze willen beoordeeld worden op resultaten en niet op hun (fysieke) aanwezigheid. Het liefste delen ze hun uren flexibel in. De balans tussen werk en privé moet kloppen, tenslotte willen ze doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Het is nodig dat ze energie krijgen van wat ze doen. Werk is voor de millenial iets persoonlijks, ze fleuren op als hun omgeving aandacht heeft voor de mens achter de collega.

Zorg voor ontwikkelmogelijkheden op maat. Het medewerkers belang is daarbij leidend in plaats van het bedrijfsbelang. Dit ondanks dat de moderne medewerker vaak na 5 jaar zijn/haar heil elders gaat zoeken. Vraag je altijd af: wat gebeurt er als ik investeer en de medewerker vertrekt? Tegenover: wat gebeurt er als ik niet investeer en de medewerker blijft? Het is beter om na 5 jaar positief afscheid te nemen zodat de medewerker misschien in de toekomst weer terug wil komen nadat andere werkgevers verder hebben geïnvesteerd.

Biedt de millenial-medewerker een mentor, een maatje. Iemand die onmiddellijk feedforward geeft en die ondersteunt bij het versterken en ontwikkelen van vaardigheden. Het liefst een oudere collega met veel ervaring die helpt bij het aanbrengen van structuur en het stellen van prioriteiten.

De millenial werkt om te leven, terwijl de generaties daarvoor leven om te werken. Laten we onderzoeken hoe we onszelf dat gedachtengoed eigen kunnen maken en zo deze groep mensen kunnen blijven boeien en voor een tijdje aan ons kunnen binden.

Monica Fortuin
HR adviseur De ZorgZaak

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Het Haagje 129A
7902 LE Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965