icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen

Bij de ZorgZaak zijn wij van mening dat wij, als onderneming in de zorgsector, onze cliënten, ons personeel, maar ook de wereld om ons heen van dienst moeten zijn. Als ZorgZaak willen wij onze maatschappelijke betrokkenheid tonen door onze deelname aan projecten die bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en aan duurzaamheid kwesties. 

GigaGfestival

De ZorgZaak is hoofdsponsor en mede verantwoordelijk voor de organisatie van het GiGa-G-Festival. Dit is een jaarlijks terugkerend festival voor mensen (ruim 1.000 personen) met een beperking vanuit geheel Drenthe. Gelet op de inhoud van dit evenement met een keur aan Nederlandse artiesten sluit dit goed aan bij de wensen en beleving van de doelgroep. Het wordt door velen ervaren als een van de hoogtepunten van het jaar. De vrijwilligers voor dit evenement worden geleverd door verschillende landelijk en regionale bedrijven die hiervoor graag hun medewerkers inzetten. Uiteraard zijn ook altijd vele medewerkers van de ZorgZaak van de partij. 

Ga naar de website van het GigiGfestival

HZVV Old Stars

Sinds enige jaren is de ZorgZaak sponsor van HZVV Oldstars, een team dat het z.g. 'Walking Football' beoefent, een variant op het normale voetbal, voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn.

Meer informatie over Old Stars en Walking Football op:
https://www.hzvv.nl/team/181/oldstars/ 

Toon Hermans Huis Drenthe

De ZorgZaak is sponsor van het Toon Hermans Huis Drenthe. Een inloophuis voor mensen met kanker. Naast het financieren van activiteiten heeft de ZorgZaak bij de start ook ondersteuning geboden m.b.t. aanschaf materiaal, drukwerk, opzet/onderhoud internet etc., Men kon hiervoor gebruik maken van medewerkers en netwerk van de ZorgZaak.

Ga naar de website van het Toon Hermans Huis Drenthe

Capresti Moldavië

In samenwerking met omroep MAX heeft de ZorgZaak een grootschalig zorgproject in Capresti, Moldavië gesteund. Naast het faciliteren van de opbouw van een tehuis voor ouderen in Capresti heeft de ZorgZaak ook de thuiszorg opgezet in deze locatie en omliggende dorpen. Het geheel wordt uitgevoerd door zorgverleners aldaar die inhoudelijk en financieel ondersteund worden door ons. Tevens hebben we er voor gezorgd dat er een busje beschikbaar is waarmee mensen opgehaald kunnen worden om deel te nemen aan activiteiten in het tehuis. En de maaltijden kunnen hiermee worden bezorgd. Voor vele dorpsgenoten betekent dit weer contact en ondersteuning bij de eerste levensbehoeften.

Lees hier alles over het project in Capresti

Duurzaamheid

Een fijne en schone leefomgeving is van levensbelang. Maar ook het streven naar een gezond lichaam en een gezonde geest. Zorg en gezondheid gaat over meer dan ‘ziek of niet ziek’ zijn. Samen willen we zo gezond mogelijk door het leven gaan. Dit vertalen wij door inspanningen die betrekking hebben op een beter milieu, betere voeding en aandacht voor een gezond lichaam en een gezonde geest. 

  • Bij onze woonlocaties worden het komende jaar (2022) zonnepanelen geinstalleerd.
  • Woonlocatie Huize De Eik in Slagharen staat voor een ingrijpende renovatie. Het monumentale pand wordt op diverse manieren geïsoleerd om te voldoen aan de huidige, energie besparende eisen.
  • De ZorgZaak neemt deel aan het project "Grijs, Groen en Gelukkig" van het IVN. Met diverse 'groene' projecten willen wij ouderen een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren.
  • Bij onze woonlocaties vinden wij het belangrijk om goede en verantwoorde maaltijden te serveren zodat onze bewoners daar maximaal profijt van hebben. We zetten ons in voor voedselaanbod uit de eigen regio, gezond en verantwoord. Gezond eten betekent o.a. veel variatie in voeding, regelmaat aanbieden en gerechten serveren met de juiste voedingswaarden.
  • Met diverse bewegingsactiviteiten onder professionele begeleiding stimuleren wij de lichamelijke fitheid van de bewoners van onze woonlocaties.
  • Ook een Fitter Brein wordt niet vergeten. Dammen is een middel om mentaal fit en scherp te zijn en het is een prachtig spel om meerdere generaties met elkaar in contact te brengen. Daarom is de Zorgzaak sponsor van het project "Fitter Brein”, een initiatief van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANN). Het damproject wordt inmiddels al enige tijd met veel enthousiasme uitgevoerd op onze woonlocaties.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965