icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Maatschappelijke betrokkenheid

De ZorgZaak is zich bewust van haar positie in de maatschappij en ondersteunt en sponsort diverse projecten. Een aantal van deze projecten hebben we hieronder uitgelicht.

GigaGfestival

De ZorgZaak is hoofdsponsor en mede verantwoordelijk voor de organisatie van het GiGa-G-Festival. Dit is een jaarlijks terugkerend festival voor mensen (ruim 1.000 personen) met een beperking vanuit geheel Drenthe. Gelet op de inhoud van dit evenement met een keur aan Nederlandse artiesten sluit dit goed aan bij de wensen en beleving van de doelgroep. Het wordt door velen ervaren als een van de hoogtepunten van het jaar. De vrijwilligers voor dit evenement worden geleverd door verschillende landelijk en regionale bedrijven die hiervoor graag hun medewerkers inzetten.

Ga naar de website van het GigiGfestival

 

HZVV Old Stars

Sinds enige jaren is de ZorgZaak sponsor van HZVV Oldstars, een team dat het z.g. 'Walking Football' beoefent, een variant op het normale voetbal, voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn.

Meer informatie over Old Stars en Walking Football op:
https://www.hzvv.nl/team/181/oldstars/ of
https://oldstars.nl/walking-football

 

Toon Hermans Huis Drenthe

De ZorgZaak is sponsor van het Toon Hermans Huis Drenthe. Een inloophuis voor mensen met kanker. Naast het financieren van activiteiten heeft de ZorgZaak bij de start ook ondersteuning geboden m.b.t. aanschaf materiaal, drukwerk, opzet/onderhoud internet etc., Men kon hiervoor gebruik maken van medewerkers en netwerk van de ZorgZaak.

Ga naar de website van het Toon Hermans Huis Drenthe

 

Capresti Moldavië

In samenwerking met omroep MAX heeft de ZorgZaak een grootschalig zorgproject in Capresti, Moldavië gesteund. Naast het faciliteren van de opbouw van een tehuis voor ouderen in Capresti heeft de ZorgZaak ook de thuiszorg opgezet in deze locatie en omliggende dorpen. Het geheel wordt uitgevoerd door zorgverleners aldaar die inhoudelijk en financieel ondersteund worden door ons. Tevens hebben we er voor gezorgd dat er een busje beschikbaar is waarmee mensen opgehaald kunnen worden om deel te nemen aan activiteiten in het tehuis. En de maaltijden kunnen hiermee worden bezorgd. Voor vele dorpsgenoten betekent dit weer contact en ondersteuning bij de eerste levensbehoeften.

Lees hier alles over het project in Capresti

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965