icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Kwaliteit

Cliënten van de ZorgZaak hebben recht op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit. Kwaliteit is dan ook een speerpunt van de ZorgZaak, het verbeteren van de kwaliteit van onze zorgverlening is een continue proces. Om deze kwaliteit te borgen worden wij regelmatig getoetst door onafhankelijke externe partijen. De ZorgZaak voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen die betrekking hebben op de zorgverlening thuis en in onze woonlocaties. 

 

ISO Certificering

De ZorgZaak is gecertificeerd volgens de ISO 9001 normering. Dit betekent dat de ZorgZaak voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Een mooie prestatie, waar we trots op zijn en die vooral te danken is aan de kwaliteit van onze zorgverlening.

De toetsing voor dit certificaat is geen momentopname. Om het certificaat te behouden laten wij ons jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen. Zo kunnen wij ons aanbod voortdurend verbeteren en onze cliënten beter bedienen.

LEES HIER MEER OVER DE ISO CERTIFICERING.

 

 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In januari 2017 kwam het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gereed. De ZorgZaak is een thuiszorgorganisatie, waarbij Huize De Eik in Slagharen, Kloosterstaete in Hoogeveen en De ZorgVilla in Veenoord ambulante zorg wordt verricht in geclusterde woonvormen. Cliënten huren zelfstandig ruimte van een verhuurder en zij ontvangen zorg van De ZorgZaak. Het kwaliteitsverslag is geschreven over een aantal uitgangspunten welke bij ons kwaliteitsplan centraal hebben gestaan.

Klik op onderstaande link om het kwaliteitsverslag te downloaden (.pdf). 

Kwaliteitsverslag 2022

 

IGJ Verslag 2023

Op 15 maart 2023 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd een aangekondigd bezoek aan de ZorgZaak en onze woonzorglocatie Huize de Eik om zich een beeld te vormen van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. De inspectie onderzocht of de ZorgZaak de zorg geeft, zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, normen en kwaliteitskaders. Wij zijn trots op het resultaat dat de inspectie constateerde dat de geboden zorg op Huize de Eik (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen.

Vervolgens heeft de Inspectie op 14 november 2023 ook een bezoek gebracht aan De ZorgVilla. Ook over dit resultaat zijn wij super trots, de inspectie concludeerde dat negen van de tien normen voldoen volledig (donker groen) en één norm voldoet grotendeels (groen).

De inspectie heeft volledig vertrouwen in de wijze waarop De ZorgZaak stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. 

 

Klik op onderstaande link om het volledige rapport te downloaden (.pdf).

IGJ verslag 2023

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Het Haagje 129A
7902 LE Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965