icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Kwaliteit

Cliënten van de ZorgZaak hebben recht op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit. Kwaliteit is dan ook een speerpunt van de ZorgZaak, het verbeteren van de kwaliteit van onze zorgverlening is een continue proces. Om deze kwaliteit te borgen worden wij regelmatig getoetst door onafhankelijke externe partijen. De ZorgZaak voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen die betrekking hebben op de zorgverlening thuis en in onze woonlocaties. 

 

Rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 2018

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 4 en 5 december een bezoek aan de ZorgZaak. Zij hebben hierbij de kwaliteit van zorg, processen en medewerkers getoetst. Na afloop gaven de inspecteurs aan een zeer positief beeld te hebben gekregen van de ZorgZaak hetgeen dan ook resulteerde in een prima rapport waar we erg trots op zijn. 

Klik op onderstaande link om het inspectierapport te downloaden (.pdf).

Rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 2018

 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In januari 2017 kwam het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gereed. De ZorgZaak is een thuiszorgorganisatie, waarbij De Eik in Slagharen en De ZorgVilla in Veenoord ambulante zorg wordt verricht in geclusterde woonvormen. Cliënten huren zelfstandig ruimte van een verhuurder en zij ontvangen zorg van De ZorgZaak. Het onderstaande kwaliteitsverslag is derhalve van toepassing op de zorgverlening in De Eik en De ZorgVilla. Het kwaliteitsverslag is geschreven over een aantal uitgangspunten welke bij ons kwaliteitsplan centraal hebben gestaan.

Klik op onderstaande link om het kwaliteitsverslag te downloaden (.pdf). 

Kwaliteitsverslag 2018

 

ISO Certificering

De ZorgZaak is gecertificeerd volgens de ISO 9001 normering. Dit betekent dat de ZorgZaak voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Een mooie prestatie, waar we trots op zijn en die vooral te danken is aan de kwaliteit van onze zorgverlening.

Toetsing voor het HKZ certificaat is geen momentopname. Om het certificaat te behouden laten wij ons jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen. Zo kunnen wij ons aanbod voortdurend verbeteren en onze cliënten beter bedienen.

LEES HIER MEER OVER DE ISO CERTIFICERING.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965