icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Cliëntenraad

Al meer dan 20 jaar verzorgt de ZorgZaak (thuis) zorg in Drenthe. De ZorgZaak streeft ernaar de kwaliteit van de dienstverlening continue te verbeteren. De cliëntenraad speelt hierin een actieve rol. 

Waarom een cliëntenraad ?

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle klanten van de ZorgZaak. Hierdoor krijgen de klanten een grotere inbreng in het beleid en de uitvoering van de zorg. Dat doet de cliëntenraad door goed naar klanten te luisteren, landelijke ontwikkelingen te volgen, kritisch te kijken en positief met de zorgverleners samen te werken.

Leden cliëntenraad

Fred de Jong, voorzitter

Anja Bernhart, lid

Liesbeth Hup, lid

Jan Engberts, lid

Hetty Pullen, lid

Kamiel Bertels, lid

 

Bevoegdheden cliëntenraad

De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de directie. Zij is een officieel orgaan met wettelijke bevoegdheden. De directie van de ZorgZaak moet altijd naar de leden van de cliëntenraad luisteren zolang het in het belang van de cliënten is. In sommige gevallen is de ZorgZaak verplicht advies te vragen aan de cliëntenraad. De cliëntenraad dient hierbij het belang van de groep cliënten als geheel en niet het belang van een enkele cliënt

Input cliëntenraad

Cliënten van de ZorgZaak kunnen te allen tijde suggesties over het leveren van de zorg doorgeven aan de cliëntenraad. De cliëntenraad bespreekt deze suggesties en legt ze, wanneer zij erachter staat, voor aan de directie. Verbeteringen waaraan gedacht kan worden, zijn bijvoorbeeld de wijze waarop de ZorgZaak informatie geeft aan nieuwe en bestaande klanten, de bereikbaarheid van de ZorgZaak, de communicatie met zorgverleners, de wijze waarop klachten worden afgehandeld etc. De leden van de cliëntenraad tekenen een geheimhoudingsbeding.

Werkwijze cliëntenraad

De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van de ZorgZaak in Hoogeveen. Een van de leden van het managementteam van de ZorgZaak is bij deze vergaderingen aanwezig. Deze persoon kan in geval van vragen direct de werkwijze en uitgangspunten van de ZorgZaak toelichten.

U kunt cliëntenraad benaderen via mail : clientenraad@zorgzaak.nl of per post :

De ZorgZaak
t.a.v. cliëntenraad
Het Haagje 129a
7902 LE Hoogeveen
0528-341965

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Het Haagje 129A
7902 LE Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965