icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
De ZorgZaak - Tarieven

Kosten en Eigen Bijdrage

Wanneer u zorg ontvangt wordt dit (geheel of gedeeltelijk) vergoed uit de basisverzekering, op basis van verschillende wettelijke regelingen: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  • Hebt u geneeskundige zorg thuis nodig, dan is er een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. De zorg wordt dan vergoed vanuit de Zvw. U betaalt geen eigen bijdrage.
  • Wanneer u 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, komt u in aanmerking voor een indicatie uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl. Bent u daar zelf niet toe in staat? Machtig een familielid om de aanvraag te doen of neem contact op met een cliëntondersteuner van uw gemeente op zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling. Dit is gratis en onafhankelijk. Na de aanvraag van de indicatie krijgt u altijd schriftelijk een besluitbrief. Ook als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
  • Als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg en Zvw-zorg, dan is het mogelijk dat de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld. Dit gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging of praktische hulp thuis. Dat kunt u via uw zorgverzekeraar of gemeente regelen.

De Wlz en de Wmo dekken niet de volledige kosten van (thuis)zorg. Daarvoor moet u een eigen bijdrage betalen.

Meer informatie

  • www.regelhulp.nl > Regelhulp adviseert over het regelen van zorg, hulp of ondersteuning en kan u koppelen aan andere organisaties die u daarbij kunnen helpen.
  • www.ciz.nl > Hebt u blijvend intensieve zorg nodig? Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • www.hetcak.nl > Het Centraal Administratie Kantoor stelt de eigen bijdrage aan de zorg vast en int die kosten ook.
  • rijksoverheid.nl > Op de website van de overheid vindt u meer informatie over de Wet langdurige zorg, indicaties en vergoedingen.

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965