icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Zorg in de gemeente Aa en Hunze

Thuiszorg in Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze omvat de dorpen:

Anderen, Anloo, Annen, Annerveenschekanaal, Balloo, Bareveld (gedeeltelijk), Eext, Eexterveen, Eexterveenschekanaal, Eexterzandvoort, Ekehaar, Gasselte, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gasteren, Gieten, Gieterveen, Grolloo, Nieuw Annerveen, Nieuwediep, Oud Annerveen, Rolde, Schipborg en Schoonloo.

Veel veranderingen in de zorg

wapen Aa en HunzeEr verandert veel in de zorg. Het beleid van de overheid is erop gericht de zorg kwalitatief, betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarbij is het tevens van belang dat ouderen en chronisch zieken zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren. Gemeenten krijgen daarbij meer taken overgedragen van de landelijke en provinciale overheid. Dit vanuit de gedachte dat men lokaal dichter bij de mensen kan staan en er daardoor betere oplossingen kunnen worden gevonden. Dezelfde gemeenten zullen echter aanzienlijke besparingen moeten doorvoeren. Van cliënten, mantelzorgers en professionele zorgaanbieders wordt daarom verwacht dat zij nog meer en efficiënter gaan samenwerken en nieuwe vormen van zorg ontwikkelen.

 Maar wat betekent het concreet? Waar en bij wie moet u zijn voor wat? Op deze plek zetten wij de belangrijkste zaken zo overzichtelijk mogelijk voor u op een rij. Er zijn regelmatig veranderingen, dus kijk vooral vaker op deze site. Wij passen alles zo snel mogelijk aan, zodat u altijd zo goed mogelijk op de hoogte kunt zijn.

Tijdelijke gezondheidsklachten

Heeft u gezondheidsklachten en behoefte aan acute en/of tijdelijke zorg, dan gaat u zoals u gewend bent naar uw huisarts, tandarts of in sommige gevallen rechtstreeks naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut.  Gaat u naar de huisarts, de apotheek, de tandarts, een specialist in het ziekenhuis, een fysiotherapeut, etc.? Zorg geleverd door bijvoorbeeld een huisarts, apotheek of ziekenhuis valt net zoals nu al het geval is onder Basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Hiervoor verzekert u zich bij een zorgverzekeraar naar keuze. De Basisverzekering is verplicht. Daarnaast kunt u zich vrijwillig aanvullend verzekeren, bijvoorbeeld voor tandartskosten, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van uw zorgverzekeraar naar keuze. 

Via de onderstaande link komt u op een pagina met een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland.
Overzicht zorgverzekeraars.

Langdurige zorg

Heeft u blijvend behoefte aan zorg 24 uur per dag en/of permanent toezicht? Dan krijgt u vanaf 2015 te maken met de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ). Eerst kijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of u recht heeft op WLZ-zorg. Het CIZ geeft een indicatiebesluit en stelt ook een zorgprofiel vast.

Na het besluit van het CIZ heeft u de keuze uit:

  • verblijf in een instelling;
  • zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt);
  • een persoonsgebonden budget (pgb).

De WLZ wordt uitgevoerd door regionaal werkende zorgkantoren. Zorgkantoren werken voor alle zorgverzekeraars in Nederland en hebben zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij instellingen. Dit doet het zorgkantoor voor mensen die in een instelling gaan verblijven en voor mensen die met vpt thuis zorg krijgen. Ook als u voor een pgb kiest, krijgt u dit van het zorgkantoor. Voor mensen met een bestaande indicatie voor AWBZ-zorg, geldt een overgangsregeling.

Thuiszorg

Als u niet in aanmerking komt voor WLZ-zorg, maar wel behoefte heeft aan bijvoorbeeld Huishoudelijke Verzorging, Begeleiding of Dagbesteding, dan komt u misschien in aanmerking voor ondersteuning op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Samen wordt dan gekeken welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Vervolgens kunt u zelf een keuze maken uit zorgaanbieders waarmee uw gemeente een contract heeft afgesloten.

Als u niet in aanmerking komt voor WLZ-zorg, maar wel behoefte heeft aan Verpleging en/of Persoonlijke Verzorging thuis, kunt u die vanaf 2015 via de Zorgverzekeringswet ontvangen. De wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen.

Naast het feit dat u welllicht een beroep kunt doen op een van deze wet- en regelgevingen, kunt u (aanvullende) thuiszorg ook altijd particulier/privé regelen. De kosten hiervan zijn dan voor uw eigen rekening. Bel met de ZorgZaak (0528-341965) voor meer informatie.


Hoe is het in de gemeente  Aa en Hunze geregeld?

Wilt u weten hoe de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Anderen, Anloo, Annen, Annerveenschekanaal, Balloo, Bareveld (gedeeltelijk), Eext, Eexterveen, Eexterveenschekanaal, Eexterzandvoort, Ekehaar, Gasselte, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gasteren, Gieten, Gieterveen, Grolloo, Nieuw Annerveen, Nieuwediep, Oud Annerveen, Rolde, Schipborg en Schoonloo. wordt uitgevoerd? Of wilt u weten hoe de jeugdzorg in deze plaatsen is geregeld?
Ga naar deze pagina voor alle  informatie over Zorg en Welzijn in de gemeente Aa en Hunze. 

Zoekt u thuiszorg?

Woont u in de gemeente Aa en Hunze en zoekt u thuiszorg? Dan kan de ZorgZaak veel voor u betekenen. Op deze website vindt u alle informatie over de mogelijkheden. 
- informatie over de ZorgZaak
- informatie over Huishoudelijke Verzorging
- informatie over Begeleiding

Zoekt u een vrijwilliger?

De ZorgZaak is aangesloten bij WeHelpeneen online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. U kunt met wehelpen.nl hulp vragen en aanbieden, maar ook hulp organiseren – voor uzelf of een ander - binnen een hulpnetwerk van familie en vrienden.

WeHelpen maakt hulp zoeken, bieden en organiseren eenvoudig 

Via WeHelpen organiseert u zelf hulp én biedt u anderen uw hulp aan. Meedoen is gratis en voor iedereen. Hulp vragen en aanbieden kan tussen iedereen die lid is van wehelpen.nl of alleen via bekenden in een eigen hulpnetwerk of een groep.

Klik op het logo van WeHelpen om direct naar de site te gaan.Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van zorg of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van zorg?
Neem dan contact met de ZorgZaak op. Wij helpen u graag. 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Het Haagje 129A
7902 LE Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965