icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Palliatieve Zorg bij de ZorgZaak

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Palliatieve zorg is dus niet gericht op genezing, maar op de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is  ‘totale zorg’ gericht op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen voor palliatieve patiënten én naasten.

Wat kan de ZorgZaak voor u betekenen in de palliatieve zorg?

25 jaar geleden is de ZorgZaak gestart vanuit de visie dat de thuiszorg beter kon en moest. Ons motto: Wij maken het verschil in het leven van mensen. En dat geldt ook  wanneer mensen in de palliatieve fase van hun leven komen. Bij de ZorgZaak werken aandachtsvelders palliatieve zorg, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen, verzorgenden-IG en helpenden met elkaar samen.

In overleg met u en/of uw naasten bespreekt de wijkverpleegkundige welke zorg het beste bij u past. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor de Zorgverzekeringswet. Er geldt geen eigen bijdrage voor deze zorg.

De wijkverpleegkundige van de ZorgZaak organiseert alle facetten van de benodigde zorg zoals:

  • Verpleegkundige (specialistische) handelingen
  • Verzorgende handelingen
  • Hulp in de huishouding
  • Benodigde hulpmiddelen
  • Ondersteuning van de cliënt en/of de mantelzorgers
  • Het aanvragen van vrijwilligers
  • Inzet van de aandachtsvelder palliatieve zorg

De ZorgZaak regelt de zorg met een vast team, zodat u de zorg door vertrouwde gezichten ontvangt. Uw zorg, onze zaak. 

Financiering

Uw zorgvraag bepaalt uit welke wet de zorg wordt gefinancierd. Heeft u een indicatie die onder de Zorgverzekeringswet valt? Dan betaalt u niets. Heeft u een WLZ indicatie? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan kunt u berekenen op de website van het CAK. Ook is het altijd mogelijk om uit eigen middelen zorg bij te kopen. 

 

 

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965