icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Palliatieve Zorg bij de ZorgZaak

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Palliatieve zorg is dus niet gericht op genezing, maar op de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is  ‘totale zorg’ gericht op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen voor palliatieve patiënten én naasten.

Wat kan de ZorgZaak voor u betekenen in de palliatieve zorg?

Onze ervaren zorgverleners zijn gespecialiseerd in het begeleiden en verzorgen van mensen in hun laatste levensfase. Daarbij richt de aandacht zich niet alleen op degene die ongeneeslijk ziek is, maar ook op de partner, familie en andere naasten. Onze  betrokken zorgverleners proberen ook hen te helpen in het leren omgaan met het naderende afscheid en de rouwverwerking.

Onze palliatieve zorg gaat verder dan alleen verzorging en verpleging van lichamelijke klachten zoals benauwdheid, misselijkheid en pijn maar wij bieden ook psychische ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met angstgevoelens, verdriet en verwerking van de ziekte. Ook de balans van het leven opmaken, afscheid nemen, in gesprek gaan met naasten over het naderende einde, valt onder onze zorgverlening.

De ZorgZaak is ruim 25 jaar geleden opgericht met de missie “Wij maken het verschil in het leven van mensen”. Die missie geldt ook zeker wanneer mensen in hun laatste levensfase komen.

Financiering

Uw zorgvraag bepaalt uit welke wet de zorg wordt gefinancierd. Heeft u een indicatie die onder de Zorgverzekeringswet valt? Dan betaalt u niets. Heeft u een WLZ indicatie? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan kunt u berekenen op de website van het CAK. Ook is het altijd mogelijk om uit eigen middelen zorg bij te kopen. 

 

 

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965