icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Jeugdzorg

Jeugdzorg

De ZorgZaak biedt ambulante begeleiding voor jeugdigen, ouders/opvoeders, gezinnen en professionals. Dit doen wij in samenwerking met andere aanbieders, scholen en wijkteams. Bij het aanbod wordt rekening gehouden met de behoefte en mogelijkheden van de betrokkenen en bestaande behandelmethoden.

Het jeugdbegeleidingsmodel van de ZorgZaak

In het onderstaande model is eenvoudig af te lezen welke vorm van behandeling en begeleiding op welk moment en met welk expertiseniveau ingezet kan worden door onze zorgverleners.
(klik op de afbeelding om het model in .pdf format te downloaden)

Specialistische hulp:
De ZorgZaak geeft ambulante begeleiding aan jeugdigen, veelal op basis van een doorverwijzing van de gemeente. Voordat de begeleiding start, houdt de regisserend wijkbegeleider een intake. Indien blijkt dat de begeleidingsvraag niet past doordat er specialistische hulp nodig is, zal de ZorgZaak hierover adviseren. Indien gewenst kan de ZorgZaak haar netwerk raadplegen voor passende begeleiding.  

 

Werkwijze:
Samen met de ambulant begeleider van de ZorgZaak worden er doelen vastgesteld en verwerkt in een zorgleefplan. Ieder doel wordt uitgewerkt in concrete acties. Hulpvragen die wij veelvuldig tegen komen zijn: omgaan met ziektebeelden zoals autisme, hechtingsproblematiek, verstandelijk beperkt, ontwikkelingsachterstand, structuur aanbrengen in het gezin, opvoedingsproblematiek, ondersteuning voor ouders en/of het overnemen van zorgtaken opdat ouders tot rust kunnen komen. In overleg met de ouders/opvoeders van de cliënt wordenafspraken gemaakt over de duur en frequentie van de begeleiding. 

Doel van de begeleiding:
Ons doel is dat kinderen, jongeren en ouders voldoende kracht ontwikkelen om zelfstandig te kunnen functioneren, weerbaar zijn voor de obstakels in het leven en dat zij vertrouwen hebben in zichzelf en hun omgeving.

Belangrijkste doelgroepen:
Kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar, hun ouders/opvoeders en iedereen die door zijn werk betrokken is bij onze cliënten. 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965