icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Begeleiding in de zorg

Begeleiding

Soms loopt het niet lekker bij u thuis. Er zijn problemen die u zelf niet meer op kunt lossen. Met begeleiding krijgt u stap voor stap weer meer grip op uw leven en gezin. Samen met de begeleider brengt u uw problemen in kaart en stelt u haalbare doelen op.  

De ZorgZaak is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een begeleidingsvraag. Afhankelijk van de aard van de vraag wordt een passend begeleidingsplan met en voor u gemaakt. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt waarbij deze voortdurend de eigen regie houdt. Indien nodig ondersteunt de begeleider in meer of mindere mate. Indien gewenst wordt uw sociale netwerk meegenomen. Is er geen of onvoldoende sociaal netwerk dan ondersteunen wij bij het opbouwen hiervan.

U kunt contact opnemen met de ZorgZaak zodat onze begeleiders u kunnen helpen met de aanvraag. Hebt u al contact met gemeente, maatschappelijk werk, psycholoog of andere hulpverlener? Ook zij kunnen u helpen met het aanvragen van beleiding bij de ZorgZaak. Begeleiding maakt vanaf 2015 onderdeel uit van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De uitvoering daarvan is in handen van de gemeente waar u woont. Dit houdt in dat, de gemeente hiervoor toestemming moet verlenen. 

Ook is het mogelijk om op particuliere basis met eigen financiële middelen deze zorg in te kopen.

Ambulante begeleiding ontvangen van onze begeleider?

De (assistent) regisserend wijkbegeleider beoordeelt of een cliënt begeleiding kan krijgen van de ZorgZaak. Het uitgangspunt is altijd dat er passende kwalitatieve begeleiding geleverd kan worden aan de cliënt.

In onderstaand inclusiecriteria staat beschreven wanneer een cliënt begeleiding kan krijgen van de ZorgZaak. In de exclusiecriteria staat beschreven wanneer een cliënt geen beschrijving kan krijgen van de ZorgZaak.

Inclusiecriteria:

 • De client heeft een WMO indicatie, jeugdwet indicatie of een WLZ indicatie met begeleiding.
 • De begeleiding aan cliënt is planbaar.
 • De client heeft één van de volgende hulpvragen op één van de volgende gebieden:
  • psychische problemen
  • hulp bij het opvoeden van uw kinderen
  • aanbrengen van structuur en overzicht
  • het draaiende houden van uw huishouden
  • geldzaken, schulden en administratie
  • leren omgaan met een handicap, beperking, chronische ziekte, dementie
  • het opbouwen van sociale contacten en vriendschappen
  • het vormgeven van een zinvolle dagbesteding / vergroten participatie
  • Ontlasten van de mantelzorger

Exclusiecriteria:

 • De hulpvraag vanuit de client behoeft enkel een specialistische aanpak.
 • Client heeft begeleiding nodig welke niet planbaar zijn.
 • Cliënt is een dermate gevaar voor zichzelf of zijn omgeving dat specialistische zorg noodzakelijk is.
 • Client heeft dergelijke specifieke begeleiding nodig waarvoor de begeleiders niet zijn opgeleid en eventuele bijscholing niet mogelijk/op korte termijn haalbaar is.
 • De client heeft een PGB indicatie.

Wij richten ons op een brede zorgvraag en investeren in samenwerking met gespecialiseerde ketenpartners. Hierbij wordt duidelijk gekozen door de ZorgZaak om de vertaalslag te maken van het specialisme naar de situatie van het individu of het gezin thuis. Ook andersom (van thuissituatie naar ketenpartner) wordt deze samenwerking gezocht.

Werken als begeleider bij de ZorgZaak

In de onderstaande video's vertellen begeleiders van de ZorgZaak over hun werk:Regio 

De ZorgZaak levert begeleiding thuis in de Drentse gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Hoogeveen, Westerveld, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Meppel en daarnaast in de regio IJsselland. 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Het Haagje 129A
7902 LE Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965