icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Klacht Wet Zorg en Dwang

Klacht Wet Zorg en Dwang

De ZorgZaak is een geregistreerd ambulante zorgaanbieder voor onvrijwillige zorg. Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang in gang gegaan. Dit is een wet welke de rechten van cliënten vastlegt ten aanzien van het inzetten van onvrijwillige zorg.

Indien er bij u onvrijwillige zorg ingezet wordt en u heeft hier vragen over (of u bent een naaste van een cliënt bij de ZorgZaak) kunt u deze stellen aan de externe cliëntvertrouwenspersoon. De contactgegevens zijn:

Expertisecentrum Quasir
Telefoon: 085-4874012
E-mail: cvp@quasir.nl
Website: www.quasir.nl

Deze cliëntvertrouwenspersoon door de overheid aangewezen om te werken als cliëntvertrouwenspersoon binnen uw regio. Het doel van deze externe cliëntvertrouwenspersoon is om de onafhankelijkheid te waarborgen.

 

Klachtenprocedure Wet Zorg en Dwang

Wanneer u het niet eens bent met de inzet van onvrijwillige zorg of u heeft klachten over de uitvoering er van kunt u hiervoor een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie, namelijk KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ).

Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend, maar worden ingediend bij de zorgorganisatie waarop de klacht betrekking heeft. Hierdoor is gewaarborgd dat cliënten en hun vertegenwoordigers op één adres terecht kunnen met klachten.

De ZorgZaak neemt contact op met het secretariaat van de KCOZ. De zorgorganisatie krijgt dan een code waarmee ingelogd kan worden op het portaal van de KCOZ. De klacht kan vervolgens veilig worden geüpload.

Na ontvangst van een klacht neemt de KCOZ contact op met degene die de klacht heeft ingediend en degene op wie de klacht betrekking heeft. Ook de klager krijgt een code waarmee hij kan inloggen op het portaal van de KCOZ. Zowel de klager als degenen op wie de klacht betrekking heeft, heeft via het portaal altijd inzage in het klachtendossier.

Voor meer informatie over de KCOZ kunt u terecht op de website www.kcoz.nl

Wilt u in de brief of mail rekening houden met de volgende gegevens te vermelden?

  • uw naam en adresgegevens
  • omschrijving van de klacht, met namen, data/perioden en gebeurtenissen die van belang zijn
  • geleden schade of ondervonden nadelen

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965