icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure ZorgZaak

De ZorgZaak wil graag te allen tijde aan de wensen en behoeften van haar cliënten voldoen. Wanneer u echter niet tevreden bent over bijvoorbeeld de huishoudelijke verzorging, de afhandeling of verwerking van gegevens of betalingen, de persoonlijke contacten, geleverde goederen of diensten, kunt u een klacht indienen.

In eerste instantie kunt u uw klacht bespreken met de betrokken zorgverlener, leidinggevende of medewerk(st)er van de ZorgZaak. Dat gaat het snelst, is het eenvoudigst en het geeft vaak een goede oplossing van de klacht.

Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u ook een klacht indienen.  Hiervoor kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de ZorgZaak zelf. Deze ontvangt de klacht en gaat bij u na hoe de klacht mogelijk afgehandeld kan worden. U wordt bij afhandeling van de klacht zo goed mogelijk geïnformeerd en er wordt bepaald of corrigerende en/of preventieve maatregelen op hun plaats zijn om eventuele herhaling te voorkomen en diensten/producten te verbeteren.

U ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht een e-mail of schriftelijk bericht van de klachtencommissie met daarin vermeld:

- dat uw klacht ontvangen en geregistreerd is;
- hoe onderzoek is gedaan naar de ingediende klacht;
- of uw klacht wel of niet gegrond bevonden is;
- wat (mogelijk) de oorzaak van uw klacht is;
- welke maatregelen genomen zijn/worden genomen.

Uw klacht over de ZorgZaak kunt u op twee manieren indienen:

- Per e-mail: u kunt uw klacht e-mailen naar klachten@zorgzaak.nl
- Per post: u kunt uw klacht schriftelijk indienen en versturen naar het volgende adres:

   De ZorgZaak
   t.a.v. Klachtencommissie

   Het Haagje 129A
   7902 LE Hoogeveen

In de e-mail of brief vermeldt u de volgende gegevens zodat wij de klacht in behandeling kunnen nemen:

- uw naam en adresgegevens;
- omschrijving van de klacht, met namen, data en gebeurtenissen die van belang zijn;
- geleden schade of ondervonden nadelen.

Uitgangspunt is dat uw klacht naar tevredenheid wordt opgelost.

Komen de ZorgZaak en u er samen niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan Stichting Zorggeschil.  

Stichting Zorggeschil
Postbus 132
8430 AC Oosterwolde

085-273 32 19
info@zorggeschil.nl

Kijk voor meer informatie over Stichting Zorggeschil en de klachtenprocedure op onderstaande link:
https://zorggeschil.nl/ 

 

Klacht Wet Zorg en Dwang

Meer informatie --->

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Het Haagje 129A
7902 LE Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965